OTO MAGAZİN

Türkiye'de Araba Sahipliği

Türkiye'de Araba Sahipliği

Türkiye'de Araba Sahipliği

Tüm dünyada insanların mobilitesi, artan ekonomik gelişmişlik ve yükselen yaşam standartlarıyla doğrudan ilişkilendirilir. Gelirler arttıkça doğal olarak insanlar gerek iş gerekse eğlence/dinlence için daha çok seyahat ederler. Tabi ki ülkeler arası seyahat etme oranındaki farklılıkları salt gelir farkıyla açıklamak da mümkün değildir. Örneğin benzer gelir seviyelerine sahip olmalarına rağmen Japonlar bir yılda Amerikalıların yaklaşık üçte biri kadarkilometre katederler. Şüphesiz mekansal dağılım, araba kültürü, yakıt fiyatları ve regülasyonlar gibi faktörlerin de bu farklılıklarda önemli etkisi vardır.

Ülkelerdeki mobilite oranları tabi araba sahibi olma oranlarını da etkilemektedir. İstatistik kurumlarının bu alanda detaylı alışmaları bulunmaktadır. İstatistikler genelde hesaplamalarında kişi başına düşen motorlu taşıt sayısı olarak raporlanmakta olup, bu rakam binek otomobillerin yanı sıra, kamyon, kamyonet, pick-up, arazi aracı vb. yani kısaca motosiklet ve 2 tekerlekli taşıtlar hariç tüm motorlu taşıtları içermektedir.

Dünyada araba sahibi olma oranında top 3'ü San Marino, Monako ve ABD oluşturmaktadır. Bu ülkelerde her bin kişiye düşen araba sayısı sırasıyla 1.263, 899 ve 795'dir. Türkiye ise araba sahipliğinde her bin kişiye 253 ara ile 64. sıradadır (Kaynak: wikipedia, 2014 verileri)

TUİK verilerine göre ülkemizde Temmuz 2017 sonu itibariyle trafiğe kayıtlı yaklaşık 21.7 milyon araç vardır. 11.7 milyon adet ile araba sahiplerinin yarısından biraz fazlası şehirlerde kalan kısmı kırsalda bulunmaktadır. Yine İstanbul 2.7 milyon araçla, şehirde yaşayan araba sahibi nüfusun çeyreğine sahiptir. İstanbulu 1.3 milyon araç ile Ankara, 700 bin araç ile İzmir takip etmektedir. Araba sahibi olma konusunda en düşük orana sahip şehirler ise yaklaşık 2 bin kayıtı araç ile Hakkari, ve 3 bin araçla Tunceli'dir.

** TR Oto: Citroen, Renault, Ford, Peugeot

 

 

Arabam Ne Kadar Eder

Satılık ikinci el araba

bibip.com'da yer alan seçme ve temiz 2el arabalar detaylı ekspertizi yapılmış, satış sonrası garanti korumasıyla satılmaktadır. Dilerseniz taksitle araba için anlaşmalı bankalarımızdan kredi kullandırabiliriz. Listemizde yer alan ikinci el arabalardan bir kısmı aşağıdadır: